Zajęcia z przedmiotu zarządzanie relacjami społecznymi umożliwiają zdobycie wiedzy na temat znaczenia relacji z różnymi grupami interesariuszy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami.