Przedmiot jakość pracy a jakość życia umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie problematyki stresu zawodowego i radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego,  równowagi między pracą a życiem osobistym, konsekwencji nadmiernego obciążenia pracą oraz ryzyka w pracy zawodowej.