Zakres tematów:

  1. Pedagogika serca
  2. Pedagogika emancypacyjna
  3. Pedagogika krytyczna
  4. Pedagogika międzykulturowa
  5. Pedagogika prakseologiczna
  6. Pedagogika ekologizna

Metody i kryteria oceniania: Student czyta zadane teksty. Student przygotowuje prace pisemną  zawierającą odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego po każdych zajęciach, które dotyczą zadanych tekstów. Na ćwiczeniach student uczestniczy w problemowej dyskusji grupowej, która będzie prowadzona narzędziami kształcenia zdalnego. Oceniana będzie aktywność w dyskusji, jakość formułowanych argumentów oraz pisemna praca zawierającą odpowiedzi na pytania stawiane przez prowadzącego po każdych zajęciach, które dotyczą zadanych tekstów. 

Ocena:

12-11 plusów- 5

10 plusów- 4,5

9 plusów - 4

8 plusów- 3,5

7 plusów - 3

Mniej niż 7 plusów oznaczają konieczność napisania kolokwium zaliczeniowego obejmującego tematy ćwiczeniowe.