Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu teorii władzy opresyjnej, oporu oraz traumy. Przedmiotem analizy są treści o charakterze interdyscyplinarnym. Poszczególne zajęcia obejmują następujący zakres problematyki: Władza - perspektywy teoretyczne; Opór w ujęciu filozoficznym; Opór w perspektywie psychologicznej; Opór w perspektywie socjologii, socjologii edukacji oraz nauk politycznych; Ruchy społeczne - historia i formy; Trauma w ujęciu psychologicznym - historia i stan obecny w studiach nad traumą; Trauma społeczno-kulturowa.