Celem realizacji zajęć jest uzyskanie przez Studentów wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania paradygmatu, teorii oraz metodyki pracy socjalnej w resocjalizacji. Poszczególne zajęcia obejmują następujące zagadnienia: Historia pracy socjalnej; Specyfika paradygmatu pracy socjalnej a paradygmat pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarystyki; Etyka pracy socjalnej; Metody specyficzne dla pracy socjalnej; Diagnoza w pracy socjalnej.