Kurs przeznaczony dla studentów I roku Dziennikarstwa i komunikacji medialnej. Studia stacjonarne I stopnia. 

Kurs dostarcza studentowi wiedzy w tematyce reklamy oraz komunikacji marketingowej, a także umożliwia mu poznanie podstawowych prawidłowości i zasad komunikowania perswazyjnego. W trakcie realizacji modułu zostaną wyjaśnione relacje miedzy rynkiem, reklamą, marketingiem i komunikacją marketingową oraz omówione właściwości podstawowych nośników reklamy. Student zapozna się także z tematyką działalności reklamowej w poszczególnych segmentach mediów periodycznych, jak i pozostałych nośnikach reklamy.