Kurs obejmuje podstawy pisania i czytania języka arabskiego. Przeznaczony jest dla studentów I roku magisterskiego.  Oprócz poznania wszystkich postaci liter  w wyrazie, słuchacze zaznajomią się z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi i użytecznymi w codziennej komunikacji.