Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy wykazują się znajomością pisania i czytania. Kurs obejmuje naukę odmiany czasowników w czasie teraźniejszym i przyszłym, jak również budowanie podstawowych konstrukcji na bazie słownictwa zaczerpniętego z podręcznika "Język arabski dla Polaków" Adnan Abbas, George Yacoub