Wykład z Psychologii Pracy dla 3 roku psychologii stacjonarnej. Kurs będzie prowadzony poprzez dostarczanie prezentacji oraz dodatkowych materiałów do samodzielnego studiowania.