Wykład dla studentów matematyki I roku studiów licencjackich dla grupy nauczycielskiej 15 godzin.