Kurs adresowany do studentów matematyki - licencjat 1 rok, specjalność nauczycielska. Obejmuje 15 godzin konwersatorium.