Student potrafi określić symptomy, przyczyny i sposoby działań pedagogicznych skierowanych do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Student ma wiedzę i opisuje system kształcenia, rewalidacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, sytuację na rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Student klasyfikuje i porównuje różne procedury wychowawcze, terapeutyczne i rewalidacyjne stosowane wobec osób z niepełnosprawnościami. Ocenia przydatność zastosowania metod rewalidacyjnych w odniesieniu do konkretnej niepełnosprawności. Student docenia znaczenie pogłębiania wiedzy z poszczególnych działów pedagogiki specjalnej. Akceptuje konieczność współpracy z innymi specjalistami w pracy rewalidacyjnej.