Bezpieczeństwo społeczności lokalnych stanowi element w procesie rozpoznania i rozumienia bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych zajmuje ważne miejsce w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, czy też bezpieczeństwa narodowego. Społeczności lokalne mogą pielęgnować szczególne wartości i więzi społeczne, utrwalające poczucie własnej tożsamości narodowej, patriotyzmu i przywiązania do „małych ojczyzn”.

Współczesny zakres bezpieczeństwa społeczności lokalnych stanowi rezultat szeregu zmian, w związku z czym Słuchacze będą przedstawiać wybrane zjawiska/wyzwania zachodzące w społecznościach lokalnych w ciągu ostatnich lat.