Kurs przeznaczony dla studentów II roku I stopnia kierunku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Moduł zostanie poświęcony omówieniu zagadnienia bezpieczeństwa społecznego, jako całokształtu działań prawnych, organizacyjnych
podejmowanych przez podmioty I, II oraz III sektora, które mają na celu zapewnienie godnego poziomu życia gospodarstwom domowym
oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.