Celem kursu "Aktywność plastyczna dziecka" jest między innymi:

  • kształtowanie umiejętności posługiwania się rozmaitymi narzędziami i technikami w procesie artystycznym,
  • dostarczenie wiedzy o formie i wyobraźni plastycznej, 
  • zdobycie i wykorzystanie wiedzy na temat sztuki współczesnej w przedsięwzięciach edukacyjnych,
  • nabycie umiejętności planowania, organizacji i wykorzystania warunków pracy przez nauczyciela-wychowawcę.