Fakultet "Pedagogika teatru" poświęcony jest teorii i praktyce teatralnej. Student poznaje sposoby wykorzystania teatru w edukacji formalnej i nieformalnej. Fakultet ma stanowić dla studentów źródło inspiracji w wykorzystaniu medium teatru we własnej praktyce edukacyjnej.