Celem modułu jest przygotowanie studentów  do działalności artystycznej i pedagogicznej poprzez dostarczenie wiedzy i  kształtowanie umiejętności  z zakresu  sztuk plastycznych w tym  umiejętności wykorzystywania  typowych i nietypowych technik i przyborów plastycznych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.