Kurs poświęcony jest prezentacji wybranych problemów etyki zawodowej, ukazaniu aktualności refleksji etycznej dotyczącej powinności zawodowych.