Kurs zawiera materiały dotyczące ćwiczeń z modułu "Podstawy i metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III"