Fakultet jest nastawiony przede wszystkim na pracę interpretacji, która za punkt wyjścia traktuje filmy animowane, zaś za punkt dojścia istotne pedagogicznie kategorie i zjawiska społeczne, kulturowe (m.in. mechanizm tożsamości negatywnej, charakter hierarchizacji wartości, obecności w kulturze „modnych” stylów osobowości, wyobrażeń nt. ciała i przekraczania jego ograniczeń za pomocą środków psychoaktywnych).