W ramach kursu student zapoznaje się z zagadnieniami dotyczącymi takich kategorii społecznych jak wspólnota, rodzina i małżeństwo w kontekście wychowania dziecka. Między innymi omawiane są zagadnienia relacji rodzinnych we współczesnym wymiarze, wspólnoty w kontekście rozwoju relacji rodzinnych, zagrożeń współczesnych dla rozwoju wspólnoty rodzinnej.