W trakcie tego kursu  poznamy odmianę już wcześniej używanych czasowników. Tym razem w czasie przeszłym prostym. Poznamy również odmianę czasownika "być" w czasie przeszłym  - KANA.