Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie student z elementarną terminologię z zakresu polityki społecznej.
Studenci zostaną zapoznani z przedmiotem polityki społecznej, jej umiejscowieniem w systemie nauk oraz ze związkami z pedagogiką.
Studenci poznają elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucji społecznych (krajowych, europejskich i światowych), które odpowiedzialne są za realizacją polityki społecznej (podmioty polityki społecznej). Poznają zasady i prawidła ich funkcjonowania oraz relacje jakie między nimi zachodzą.