Wykład zapoznaje uczestników z politycznym aspektem przemian zachodzących w polskiej gospodarce po roku 1989. Omawia najbardziej istotne reformy mające miejsce w tym okresie oraz podaje przykłady odnoszące się do województwa katowickiego. Szczególny nacisk położony zostaje na reformowanie polskiego górnictwa węgla kamiennego. Wszystkie omawiane aspekty konfrontowane są z ich znaczeniem i społecznymi skutkami dla mieszkańców regionu.