Celem zajęć jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji managerskich i komunikacyjnych w oparciu o podstawowe zagadnienia zarządzania organizacją.

Poruszona będzie tematyka z zakresu planowania, motywowania, podejmowania decyzji, organizacji czasu oraz efektywności pracy.