Konwersatorium poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z prawem. Słuchacz poznaje podstawowe terminy z kategorii prawoznawstwa. Konwersatorium jest formą rozmowy na temat zasady demokratycznego państwa prawa  oraz instytucji realizujących tę kardynalną zasadę demokratyczną. Ma to ułatwić słuchaczowi zrozumienie statusu jednostki we współczesnej demokracji a także uświadomić  możliwości korzystania z przysługujących mu praw.