Kurs dedykowany jest studentom pierwszego roku Doradztwa politycznego i publicznego i jest kontynuacją zajęć, które  rozpoczętego stacjonarnie. Zajęcia podzielone są na dwie części. W trakcie pierwszej cześć kursu studenci będą mieli okazje zapoznać się z takimi pojęciami jak ustrój polityczny, system polityczny oraz reżim polityczny. Po przeprowadzeniu podstawowej analizy pojęciowej uczestnicy zajęć będą mogli wskazać elementy właściwe dla danej kategorii oraz przedstawić istotne różnice pomiędzy nimi. W drugiej części kursu studenci będą mieli okazje zapoznać się z takimi kategoriami jak demokracja, autorytaryzm, totalitaryzm oraz reżimy hybrydowe. Po zakończeniu kursu jego uczestnicy będą wyposażeni w podstawowe informacje na temat każdego z wymienionych reżimów, dzięki czemu będzie możliwe odbycie ciekawych dyskusji w ramach konwersatorium. Po zrealizowaniu kursu jego uczestnicy będą wyposażeni również w podstawowy pakiet wiedzy, który pozwoli im na lepsze przygotowanie się do zajęć w ramach przedmiotu System polityczny RP, który będzie realizowany na drugim roku ich studiów.