Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Bezpieczeństwa NiM stacjonarnego i stanowi kontynuację zajęć, które odbyły się stacjonarnie w lutym i marcu 2020 roku.

Stanowi kontynuację kursu rozpoczętego stacjonarnie. Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami na temat hierarchii aktów prawnych w Polsce, realizacji konstytucyjnego prawa do zrzeszania się oraz do organizowania zgromadzeń oraz po zapoznaniu się z zagadnieniem kształtowania się praw człowieka na przestrzeni wieków, przystępujemy do dalszej części zajęć. W ramach kursu zostaną zrealizowane tematy, które były zaplanowane na trzy kolejne tygodnie. Są to kolejno: referenda i ich rodzaje, prawo petycji oraz podstawowe zagadnienie związane z systemem partyjnym. Wszystkie te trzy tematy, ich opis oraz proponowana literatura są szczegółowo omówione w konspekcie, który przekazałem na pierwszych zajęciach organizacyjnych oraz wysłałem na grupowego maila. 

Jeżeli sytuacja związana z pandemią koronawirusa miała się pogarszać, a odbycie zajęć w najbliższej przyszłości w formie stacjonarnej byłoby niemożliwe to zostanie przedstawiona część druga kursu, w ramach której będziemy realizować dalsze tematy z konspektu zajęć (a więc omówimy zagadnienia związane z organizacją władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Polsce).