Zajęcia zawierają treści z zakresu - rozwoju mowy, dyslalii - rodzajów, objawów i przyczyn zaburzenia, diagnozy mowy - rodzajów testów, słuchu fonemowego i fonetycznego, ćwiczeń ortofonicznych, profilaktyki zaburzeń mowy w przedszkolu.