Zajęcia w formie e-learningowe w ramach kształćenia na odległość dla grupy 1, I roku studiów uzupełniających magisterskich.