Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Bezpieczeństwa NiM stacjonarnego. Wykład każdy czwartek w godzinach 17.15 do 18.45.