Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Bezpieczeństwa NiM stacjonarnego.