Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Bezpieczeństwa NiM w trybie niestacjonarnym. Zjazdy 7. i 28.03, 25.04, 16.05, 06.06.