Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z możliwościami jakie niesie ze sobą zastosowanie gier i zabaw na zajęciach z zakresu edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III. Celem przedmiotu jest również uświadomienie studentom roli gier i zabaw w kształtowaniu aktywności matematycznej dzieci oraz ich odporności emocjonalnej na sytuacje trudne. 

Studenci poznają różnego rodzaju gry dydaktyczne o charakterze matematycznym i logicznym, których celem jest nie tyko ćwiczenie sprawności rachunkowej, ale przede wszystkim pobudzanie i rozwijanie logicznego, kombinatorycznego i nieschematycznego myślenia.