Celem kursu jest ukazanie studentom możliwości wykorzystania metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w pracy pedagoga w różnego rodzaju placówkach oświatowych i wychowawczych. Celem przedmiotu jest również uświadomienie studentom roli aktywności ruchowej w życiu człowieka.