Zajęcia prowadzone ze studentami z emisji głosu mają na celu zapoznanie studentów z wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi w przygotowaniu studentów do pracy z dzieckiem/ uczniem.