Kurs przeznaczony dla studentów I roku I stopnia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (studia niestacjonarne). Stanowi kontynuację kursu rozpoczętego stacjonarnie, a przeniesionego online w skutek zawieszenia zajęć spowodowanego zagrożeniem epidemicznym.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą konfliktów etnicznych i narodowościowych zarówno na płaszczyźnie teoretycznej jak i praktycznej w oparcie o wybrane studium przypadku. W ramach kursu zostaną omówione podstawowe pojęcia : etniczność, naród, narodowość, konflikt etniczny, konflikt narodowościowy oraz przeanalizowane zostaną wybrane przykłady konfliktów w Unii Europejskiej: konflikt wokół tożsamości narodowych na Cyprze, konflikt narodowościowy w Belgii, terroryzm baskijski i problem Katalonii, Francja : między separatyzmem korsykańskim a mniejszością muzułmańską, Wielka Brytania: problem Irlandii Północnej i Szkocji.