Zajęcia dedykowane dla studentów studiów stacjonarnych  Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe rok III z przedmiotu Negocjacje Kryzysowe