Nadrzędnym celem kursu jest zainspirowanie studenta do poszukiwań tekstów literackich niosących wartości wychowawcze oraz nacechowanych terapeutycznie, które - w konsekwencji - mogą stać się kanwą zajęć organizowanych w przedszkolu i klasach I-III. Aktywność podejmowana w ramach kursu powinna przygotować studenta do dokonywania świadomego wyboru utworów – przykładów najwybitniejszych realizacji literackich polskich i zagranicznych oraz przede wszystkim do projektowania zajęć, zmierzających do aktualizowania potencjału intelektualnego oraz kompetencji emocjonalnych własnych i wychowanka.