Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania rodziny jako systemu oraz wskazania jej znaczenia dla rozwoju potencjału jednostki, jak również dla powstawania zjawisk psychopatologicznych. W ramach przedmiotu studenci  nabędą też umiejętność diagnozowania procesów zachodzących w rodzinie oraz planowania działań interwencyjnych.