Celem przedmiotu jest zrozumienie istoty i uwarunkowań procesu komunikacji jako podstawy interakcji społecznych. W ramach kursu studenci poznają elementy składowe procesu komunikacji,  techniki aktywnego słuchania, rodzaje przeszkód i zakłóceń w komunikacji społecznej, techniki komunikacji asertywnej oraz zasady prowadzenia negocjacji nastawionych na współpracę. Ponadto kursanci zdobędą umiejętność planowania przekazów komunikacyjnych adresowanych do większej grupy odbiorców.