Zajęcia dedykowane dla studentów studiów niestacjonarnych  Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe rok III z przedmiotu Negocjacje Kryzysowe