Zapoznanie z koncepcjami tworzenia teatru dla dzieci i teatru dziecięcego
Nabywanie umiejętności krytycznego odbiory sztuki teatralnej dla dzieci
Nabywanie umiejętności tworzenia z dziećmi przedstawień teatralnych