Kurs przeznaczony dla studentów  kierunku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - niestacjonarnie

Moduł poświęcony  zagadnieniom zarządzania kryzysowego szczególnie  części  obejmującej wiedzę teoretyczną z zakresu działania służb w sytuacji kryzysowej.