Przedmiot obejmuje lata 1945-1989/1991-2020 i następujące zagadnienia: druga wojna światowa; nowy ład powojenny; kolejne etapy zimnej wojny i jej konsekwencje w Europie i na świecie;  wyścig zbrojeń i systemy sojuszy; emancypacja kolonii państw europejskich w Azji i w Afryce; rywalizacja USA i ZSRR w rejonie Bliskiego Wschodu w latach 1956- 1979; rywalizacja amerykańsko- radziecka w rejonie Azji Południowo- wschodniej (1945- 1954); rywalizacja mocarstw na forum ONZ; stosunki amerykańsko-radzieckie w latach 1945-1962; rywalizacja supermocarstw w Trzecim Świecie; amerykańska polityka detente; nowy układ sił na Dalekim Wschodzie: Chiny, Japonia, Korea, Wietnam, Kambodża;  powstanie niezależnych państw arabskich i Izraela; konflikty bliskowschodnie; Irak i Afganistan po 1989.