Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami, wartościami i zasadami funkcjonowania demokracji w różnych modelach teoretycznych. Przedstawienie tradycji demokratycznych i praktyki funkcjonowania współczesnej demokracji. Prezentacja współczesnych koncepcji demokracji i procesów demokratyzacji w wymiarze narodowym i ponadnarodowym. Analiza zagadnień związanych z działaniem społeczeństwa obywatelskiego oraz refleksja nad wzajemnym przenikaniem się doktryn politycznych, cywilizacji, instytucji.