Celem kursu prowadzonego w formie ćwiczeń jest zaznajomienie studentów II roku kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z podstawową praktyką dotyczącą systemów wynagradzania stosowanych w organizacjach publicznych i komercyjnych, z uwzględnieniem ich wielkości, specyfiki prowadzonej działalności oraz tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi motywowania.