Celem modułu jest zaznajomienie studentów z problematyką strategicznego zarządzania organizacją. Moduł ma dostarczyć niezbędnego zasobu wiedzy ogólnej na temat świadomego kształtowania perspektywy strategicznej współczesnej organizacji. Zajęcia mają przygotować słuchacza do samodzielnego prowadzenia prac analitycznych oraz podejmowania decyzji strategicznych w przyszłym miejscu pracy z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi zarządzania.