Przedmiot skoncentrowany jest na zagadnieniach związanych ze specyfiką funkcjonowania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. Przeanalizowane zostaną teorie i koncepcje dotyczące wspomagania takiej rodziny, a także wskazane zostaną osoby i instytucje które świadczą pomoc rodzinom z dziećmi z nieprawidłowościami rozwojowymi. Podjęte będą kwestie szeroko rozumianej integracji społecznej.