Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesami poznawczymi u osób niewidomych - zjawiskiem kompensacji. Nabycie umiejętności posługiwania się alfabetem brajla  na poziomie podstawowym. Nauka wykonywania wybranych czynności życia codziennego bez udziału wzroku.